»

Links

Zelfhulp Nederland
Agog                                  Anonieme gokkers en omgeving                                               gokkers
AA                                    Anonieme alcoholisten
Stichting Zelfhelp Nederland    Zelfhelp ter bevordering van de                                               Buitenveldert groepen
Stichting Coke van jou           Steunpunt voor partners, familie en                                           vrienden van drugsverslaafden
Moedige Moeders                  Moeders van drugsverslaafde                                                    jongeren
Narcotics Anonymous             Anonieme narcotica verslaafden
Trimbos Instituut                   Informatie zelfhulpgroepen en                                                   verslavingen
IrisZorg                               Instelling voor verslavingszorg                                                  en maatschappelijke opvang
Al-Anon                               Familiegroepen voor familie en                                                vrienden van alcoholisten

Tactus Verslavingszorg
Tactus                                  Tactus Verslavingszorg
Mijn partner is verslaafd            Partnerforum
Alcohol de baas                       Internetbehandeling voor                                                       alcoholverslaafden
Gokken de baas                      Internetbehandeling voor                                                       gokverslaafden
Eten de baas                         Internetbehandeling voor                                                         eetproblemen
Gamen de baas                      Internetbehandeling voor                                                        gameverslaafden
Benzo de baas                       Internetbehandeling voor                                                        benzoverslaafden
Cannabis de baas                   Internetbehandeling voor                                                         cannabisverslaafden
Tactus 12-stappenbehandeling   Behandeling volgens het 12-                                                    stappenmodel
InTact Groningen                    Zelfhulp groep onder de vlag van                                               VNN

Jongeren
Mind Your Own Life                  Jongerensite over o.a. je gevoel,                                             seks, liefde en drank en drugs
Drank en Drugs                      Jongerensite over drank en                                                     drugs                    
Wat wil jij met wiet                 Jongerensite over wiet


Project partners
Kreuzbund                 Duitse  zusterorganisatie/ projectpartner      
Caritas                     Duitse projectpartner


Internationaal
Emna.org                      Europese kopelorganisatie voor                                                  zelfhulpgroepen (bekijk ook de                                               folder)                                    
Dailydose.net                Engelse site van wetenschappers over                                         verslaving

Overig
Ervarinigsverhalen            Overzicht van boeken en websites                                            met levensverhalen, ervaringsverhalen
                                   en herstelverhalen, o.a. gericht op 
                                   verslavingsproblemen.

Geldkompas Enschede

De Zorgvraag                  Weet u waar u recht op heeft?