»

Uitgangspunten

Intact gaat er vanuit dat het huis van de verslavingszorg gebouwd is op 4 pijlers, te weten:

  • Preventie
  • Professionele hulpverlening
  • Zelfhulp
  • Wetenschappelijk onderzoek


Vanuit deze gedachte dient er, op basis van gelijkwaardigheid, principieel samengewerkt te worden met de andere drie pijlers van de verslavingszorg, waaronder de professionele hulpverlening. Wij geen concurrenten, maar vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar.