»

Intact en samenwerking

Samenwerking is een vanzelfsprekendheid voor Intact. Wij willen niet geïsoleerd in de samenleving staan, maar er deel van uitmaken. Dat betekent dat wij samenwerking zoeken met een ieder die gelijke doelen nastreeft. Dit kunnen, zoals elders genoemd de partners binnen de verslavingszorg zijn, maar ook gemeenten, maatschappelijk werk instellingen et cetera.

Ook met de andere zelfhulporganisaties werken we graag samen. We zijn geen concurrent, maar een ander gerecht op de menukaart van zelfhulp. Het is aan de getroffene om te kiezen waar hij/zij zich het best thuis voelt.