»

Seminars

In het kader van scholing en vorming organiseert Intact jaarlijks een aantal seminars (dag- en weekendseminars). Tijdens een seminar wordt dieper ingegaan op een aantal thema's die voor verslaafden en hun naasten van belang zijn, maar die tijdens een wekelijkse gespreksbijeenkomst niet altijd uitgebreid besproken kunnen worden. De seminars staan dus in het teken van verdieping en persoonlijke groei.

Seminar Sterk,sterker..... 11-12-13 september  2015  

 

Meer informatie
Voor meer informatie, mail naar info@intactzelfhulp.nl of bel 088 382 28 80.