»

Seminars

In het kader van scholing en vorming organiseert Intact Herstel en Zelfhulp jaarlijks een aantal seminars (dag- en weekendseminars). Tijdens een seminar wordt dieper ingegaan op een aantal thema's die voor verslaafden en hun naasten van belang zijn, maar die tijdens een wekelijkse gespreksbijeenkomst niet altijd uitgebreid besproken kunnen worden. De seminars staan dus in het teken van verdieping en persoonlijke groei.
Voor meer informatie of bel naar 088 382 28 80
We zien je graag als deelnemer.