»

Seminars

In het kader van scholing en vorming organiseert Intact jaarlijks een aantal seminars (dag- en weekendseminars). Tijdens een seminar wordt dieper ingegaan op een aantal thema's die voor verslaafden en hun naasten van belang zijn, maar die tijdens een wekelijkse gespreksbijeenkomst niet altijd uitgebreid besproken kunnen worden. De seminars staan dus in het teken van verdieping en persoonlijke groei.

Meer informatie
Voor meer informatie, mail naar info@intactzelfhulp.nl of bel 088 382 28 80.

Seminar 'Bewust Zijn'

Een weekend voor een ieder die stil wil staan bij het “Zijn”, een weekend
waarin je kennis kunt maken met o.a. Mindfulness, meditatie, Thai Chi en
zingeving.

Op vrijdag 8 mei 2015 vindt het seminar plaats. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.