»

Seminars

In het kader van scholing en vorming organiseert Intact jaarlijks een aantal seminars (dag- en weekendseminars). Tijdens een seminar wordt dieper ingegaan op een aantal thema's die voor verslaafden en hun naasten van belang zijn, maar die tijdens een wekelijkse gespreksbijeenkomst niet altijd uitgebreid besproken kunnen worden. De seminars staan dus in het teken van verdieping en persoonlijke groei.

Seminar Zingeving - 12 t/m 14 februari 2016

Voor meer informatie klik hier of bel naar 088 382 28 80

Aanmelden mag ook.

We zien je graag als deelnemer.