»

Activiteiten in de vrije tijd

Intact is meer dan de groepsavond alleen zeggen we altijd. Dat resulteert naast de seminars en bijeenkomsten die we organiseren ook nog in een aantal andere activiteiten die we ontplooien. Vaak zijn dat activiteiten die de groepen op lokaal niveau organiseren, zoals de gezamenlijke etentjes, de wandelingen, de culturele activiteiten en de sportactiviteiten. Soms zijn het echter ook activiteiten die centraal gecoördineerd worden, omdat alle Intact deelnemers er aan deel kunnen nemen.

Activiteiten locatie Houtwal te Zutphen

Bij de inloop van de Houtwal in Zutphen willen we iedere woensdagavond een activiteit organiseren voor mensen in herstel.
Voor de komende maanden staat het programma al vast en kun je je opgeven. De Hout cuisine kost  €2,50 de andere activiteiten zijn kosteloos.

Kijk hier voor de activiteiten.