»

Wat is Intact

Intact biedt mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen en hun naasten hulp. Door zelfhulpgroepen en de nauwe samenwerking met Tactus Verslavingszorg wordt een uniek gemeenschappelijk hulpsysteem aangeboden. Onze groepen en vrijwillige zelfhulpverleners dienen ook als aanspreekpunt voor verslaafden en hun naasten. Voor of tijdens een ambulante- of klinische behandeling kan Intact, voor wie dat wil, begeleidend actief worden. Wij kunnen u informeren over behandelmogelijkheden en motiveren u door onze eigen ervaringen met duurzame onthouding om een weg naar een middelenvrij leven te vinden.

Onze doelen
Ons doel is de rehabilitatie en integratie van verslaafden in hun familie, beroep en de maatschappij.
Een ander doel van Intact is het brede publiek bewust te maken van de gevaren van middelengebruik, zonder overigens het bewuste en gecontroleerde gebruik van genotsmiddelen af te wijzen.

Contact
Intact zelfhulpgroepen voor verslaafden en hun naasten werken nauw samen met Tactus.
Voor meer informatie belt u:
088 382 28 80.


U kunt ook mailen naar info@intactzelfhulp.nl

Brochure
Klik hier voor het downloaden van de brochure over Intact Herstel en Zelfhulp.