U bevindt zich hier: Home > Scholing/Cursus > Totale cursusaanbod > Cursus - Herstellen doe je zelf

Cursus - Herstellen doe je zelf

- deze cursus wordt gegeven in Almelo, Apeldoorn, Enschede of Zutphen -

Doel
De methode Herstellen doe je Zelf is erop gericht het herstel van mensen met een psychische of psychiatrische beperking of verslavingsprobleem te bevorderen. Meer concreet moet de methode bijdragen aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische, verslavings-  of psychiatrische problemen.

Inhoud 
Informatie krijgen over, reflecteren op, ervaringen uitwisselen over en oefenen met vaardigheden aangaande thema's die te maken hebben met herstel, zoals doelen stellen, krijgen van sociale steun.
In de cursus ontdekken cliënten hun eigen kracht en mogelijkheden, om van daaruit op eigen wijze en in eigen tempo stappen te zetten op de weg naar herstel.

Duur

  • 12 bijeenkomsten van elk twee uur

  • Aantal deelnemers; vijf tot acht cliënten in een veilige omgeving

  • Onder leiding van twee getrainde ervaringsdeskundige cursusleiders 

Voor wie?  
De doelgroep bestaat uit mensen met een psychische of psychiatrische beperking of een verslavingsprobleem , die eraan toe zijn om aan hun eigen herstel te gaan werken en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

Door wie?
De cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers van Intact Herstel en Zelfhulp.  
                                                                      

PLAATS

Almelo:

Er zijn geen komende activiteiten


                                                                      

Apeldoorn:

Er zijn geen komende activiteiten


                                                                      

Enschede:

Er zijn geen komende activiteiten


                                                                      

Oldenzaal:

Er zijn geen komende activiteiten


                                                                      

Zutphen:

Er zijn geen komende activiteiten


                                                                      

Alle cursussen onder voorbehoud: bij onvoldoende deelnemers kan een cursus afgelast worden.

Volg je de cursus liever op een andere Tactus locatie, maar staat die er niet bij? Meld je dan hier aan.